Izbor iz sadržaja

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

20.03.2018 07:30 Da bi se temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju dozvolila uknjižba prava vlasništva on mora biti sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u formi javnobilježničkog akta.