Izbor iz sadržaja

Izravna naplata

16.03.2018 07:30 Ovrhovoditelj nije ovlašten zatražiti izravnu naplatu putem Financijske agencije temeljem sklopljenog ugovora o najmu stana na određeno vrijeme sa slobodno ugovorenom najamninom, bez obzira što on ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta.