Izbor iz sadržaja

Pravna narav ugovora

05.03.2018 07:30 Ako zaposlenik obavlja poslove za poslodavca, koji poslovi s obzirom na narav i vrstu rada imaju obilježja poslova za koje se sklapa radni odnos, riječ je o radnom odnosu, bez obzira kako su ugovorne strane taj ugovor nazvale.