Izbor iz sadržaja

Raskid ugovora o zakupu

22.02.2018 07:30 Ako zakupoprimac nastavi koristiti nekretninu nakon isteka ugovora o zakupu, vlasnica ima pravo na naknadu za korištenje te nekretnine prema pravilima o stjecanju bez osnove.