Izbor iz sadržaja

Pravo na pravično suđenje

19.02.2018 07:30 Propust javnog bilježnika koji u ostavinskom postupku tužiteljicu nije izričito upozorio na oporučno pravo doživotnog stanovanja, uživanja i plodouživanja na nekretninama koje su utvrđene ostavinskom imovinom i to nije unio u rješenje o nasljeđivanju, ne može ići na štetu tužiteljice.