Izbor iz sadržaja

Forma ugovora o darovanju

14.02.2018 08:00 Ništetan je ugovor o darovanju bez prave predaje koji nije sklopljen u propisanom obliku, time da se pod pojmom prave predaje podrazumijeva realna predaja stvari u neposredni posjed stjecatelja, a ne „fiktivna“ predaja stvari, odnosno za valjanost takvog ugovora o darovanju nije dovoljna tradicija samo na osnovi očitovanja.