Izbor iz sadržaja

Izvansudska nagodba

04.01.2018 07:30 Ako stranke sklapanjem izvansudske nagodbe samo dogovore način otplate tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom tada se u odnosu na tu tražbinu primjenjuje zastarni rok iz čl. 233. st. 1. Zakona o obveznim odnosima.