Izbor iz sadržaja

Mjesna nadležnost javnog bilježnika

14.12.2017 07:30 Nakon što je mjesno nenadležni javni bilježnik donio rješenje o ovrsi prvostupanjski sud nije ovlašten odbaciti prijedlog za ovrhu.