Izbor iz sadržaja

Nedopuštena ovrha

08.12.2017 07:30 Ako stranka u parnici dokaže postojanje valjanog temelja za stjecanje prava vlasništva na nekretnini koja je predmet ovrhe - predmnijevano vlasništvo, tada je dokazala da ima takvo pravo koje sprječava ovrhu.