Izbor iz sadržaja

Zajednička oporuka bračnih drugova

01.12.2017 07:30 Ako su hrvatski državljani sa stalnim boravištem u SR Njemačkoj prije 17. kolovoza 2015. godine kao bračni drugovi sastavili zajedničku oporuku u SR Njemačkoj, tada je sud dužan po službenoj dužnosti utvrditi sadržaj prava SR Njemačke u odnosu na pravovaljanost oblika zajedničke oporuke bračnih drugova koje je važilo u vrijeme sastavljanja te oporuke.