Izbor iz sadržaja

Prigovor mjesne nenadležnosti

17.11.2017 07:30 Tužitelj je ovlašten istaknuti prigovor mjesne nenadležnosti tek nakon pravomoćnosti rješenja prvostupanjskog suda kojim je stavljeno izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika.