Izbor iz sadržaja

Objekt prava vlasništva - groblja

31.10.2017 07:30 Pravo korištenja grobnog mjesta je posebno imovinsko ali ne stvarno pravo, pa se isto ne može steći dugogodišnjim izvršavanjem tog prava uz odgovarajuću primjenu pravila o stjecanju prava vlasništva dosjelošću, već samo davanjem na korištenje odlukom nadležnog upravnog tijela, nasljeđivanjem, i ustupom drugoj osobi.