Izbor iz sadržaja

Upis prava zakupa u zemljišnu knjigu

27.10.2017 07:30 Vlasnik nekretnine (zgrada sa zemljištem) ovlašten je ugovorom o zakupu u korist druge osobe (zakupca) ugovoriti zakup njenog jednog dijela - krovišta zgrade, i takav ugovor ako udovoljava i svim drugim zakonom propisanim zahtjevima za knjižni upis uknjižbe predstavlja valjanu zemljišnoknjižnu ispravu na temelju koje će zemljišnoknjižni sud dopustiti upis prava zakupa u teretovnici zemljišne knjige.