Izbor iz sadržaja

Nasljeđivanje naknadno pronađene imovine

20.10.2017 07:30 Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina može se primijeniti samo na osobe koje su u tom odnosu s ostaviteljem ili darodavateljem bračni drug, izvanbračni drug, formalni ili neformalni životni partner, potomak ili predak u uspravnoj liniji te posvojitelj ili posvojenik, a ne i na osobe koje po pravu predstavljanja jesu osobe koje stoje iza navedenih osoba odnosno mjerodavno je srodstvo između ostavitelja i nasljednika.