Izbor iz sadržaja

Isključiva mjesna nadležnost

10.10.2017 07:30 Kada tužitelj tužbom traži utvrđenje ništetnosti ugovora o kreditu i brisanje založnog prava tada postoji isključiva nadležnost suda na čijem se području nalazi nekretnina za koju se traži brisanje založnog prava, slijedom čega dolazi do atrakcije nadležnosti za suđenje o dijelu tužbenog zahtjeva kojim se utvrđuje ništetnost ugovora o kreditu.