Izbor iz sadržaja

Statusna promjena ovrhovoditelja

02.10.2017 07:30 Nisu ispunjeni uvjeti za obustavu ovršnog postupka ako je tijekom ovršnog postupka došlo do statusne promijene ovrhovoditelja na način da je ovrhovoditelj kao pravna osoba prestao postojati zbog spajanja s drugim trgovačkim društvom koje je pravni slijednik dosadašnjeg ovrhovoditelja.