Izbor iz sadržaja

Suvlasništvo

28.09.2017 07:30 Fizička osoba koja je upisana u zemljišnu knjigu kao suvlasnik na nekretnini u neodređenom omjeru nije ovlaštena tražiti utvrđenje da je samovlasnik točno određenog dijela nekretnine, već je suvlasničke odnose s drugim suvlasnicima ovlaštena urediti u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice ili sporazumom.