Izbor iz sadržaja

Fiducijarno vlasništvo

31.08.2017 07:30 Ako je treća osoba temeljem fiducijarnog prijenosa prava vlasništva postala vlasnik stana, ona nije postala i obveznik plaćanja kupovnine prema prodavatelju iz Ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo.