Izbor iz sadržaja

Prijenos tražbine u ovršnom postupku

29.08.2017 07:30 Smatra se da je predlagatelj osiguranja dokazao da je na njega prenesena tražbina iz ovršne isprave ako uz prijedlog za osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava priloži ugovor o podjeli i preuzimanju koji je sklopljen u obliku javnobilježničke isprave i iz kojeg proizlazi da je na predlagatelja osiguranja prenesena cjelokupna imovina drugog trgovačkog društva.