Izbor iz sadržaja

Pojedinačni ispravni postupak

17.08.2017 07:30 Opravdani razlog za vođenje pojedinačnog ispravnog postupka ima nasljednik izvanknjižne ostavinske imovine.