Izbor iz sadržaja

Razgledavanje i umnožavanje spisa

07.08.2017 07:30 Izjava druge osobe dana na zapisnik pod oznakom „povjerljivo“ ne može se dati na uvid podnositelju zahtjeva ako to nije vezano za poslove iz njegovog djelokruga i ako nema uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri.