Izbor iz sadržaja

Pasivna legitimacija

03.08.2017 07:30 Ako je vlasnica osobno vozilo temeljem punomoći ovjerenoj po javnom bilježniku predala na korištenje trećoj osobi, tada troškove premještanja vozila zbog nepropisnog parkiranja snosi korisnica tog vozila.