Izbor iz sadržaja

Zastara

01.08.2017 07:30 Tražbina s osnove izdane dnevne parkirališne karte zastaruje u općem zastarnom roku od pet godina.