Izbor iz sadržaja

Uknjižba prava vlasništva

28.07.2017 07:30 Za provedbu zemljišnoknjižnog upisa potrebno je zemljišnoknjižnom sudu uz prijedlog za upis priložiti ili predočiti ispravu odgovarajućeg oblika i sadržaja koja je prikladna za provedbu odgovarajućeg zemljišnoknjižnog upisa - tabularna isprava, koja je isprava materijalna pretpostavka svakog zemljišnoknjižnog upisa. Pored toga, za upis uknjižbe moraju se u odnosu na tabularnu ispravu na temelju koje se provodi uknjižba ispuniti određene posebne pretpostavke tabularne isprave za uknjižbu propisane člankom 52. - 55. ZZK-a.