Izbor iz sadržaja

Ugovor o zajmu - ovrha

03.07.2017 07:30 Sama ovjera ugovora u potpisu stranaka od strane javnog bilježnika ne predstavlja solemnizaciju privatne isprave, da bi na temelju takve isprave ovrhovoditelj mogao s uspjehom zahtijevati neposrednu ovrhu prodajom brodice u ovršnom postupku, jer takva isprava ne predstavlja ovršnu ispravu u smislu članka 54. stavak 6. ZJB.