Izbor iz sadržaja

Porezni nadzor

27.06.2017 07:30 Ako nekretnina nije korištena u poduzetničke svrhe, odnosno korištena je u neznatnom obimu, što je utvrđeno kontrolom iskazanog pretporeza u tu svrhu, porezna uprava ovlaštena je odrediti manje obračunati porez na dodanu vrijednost.