Izbor iz sadržaja

Ovrha na nekretninama

21.06.2017 07:30 Upisana zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine u korist treće osobe ne utječe na dopustivost ovrhe na toj nekretnini.