Izbor iz sadržaja

Nužni dio

16.06.2017 07:30 Nužni nasljednik ima pravo na ime svog nužnog dijela dobiti onoliku vrijednost koliko na njega otpada kada se obračunska vrijednost ostavine podijeli s veličinom njegovog nužnog nasljednog prava s time da obračunska vrijednost ostavine obuhvaća vrijednosti koje je ostavitelj umanjio svojim besplatnim raspolaganjima.