Izbor iz sadržaja

Ugovor o darovanju

01.06.2017 07:30 Ugovor o darovanju bez predaje darovane stvari u posjed smatra se ništetnim pravnim poslom ako nije sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene privatne isprave.