Izbor iz sadržaja

Zlouporaba braniteljske povlastice

26.05.2017 07:30 Prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, carinska povlastica je osobna i neprenosiva. Iz navedene punomoći potpisane kod javnog bilježnika vidljivo je da je tužiteljica ovlastila T.K. da upravlja predmetnim vozilom bez ograničenja u zemlji i inozemstvu, da može u njeno ime i za račun poduzimati sve pravne radnje i potpisivati svu potrebitu dokumentaciju, u slučaju nastanka štetnog događaja zahtijevati naknadu štete i dr.