Izbor iz sadržaja

Pravo nasljeđivanja posvojenika

22.05.2017 07:30 Nasljedno pravo stječe se u trenutku ostaviteljeve smrti, a prema članku 253. Zakona o nasljeđivanju, prava stranaka u vezi sa nasljeđivanjem prosuđivat će se po zakonu koji se primjenjivao u času otvaranja nasljedstva.