Izbor iz sadržaja

Porez na promet nekretnina

05.05.2017 07:30 Građanin koji je kod kupnje stana iskoristio poreznu olakšicu i ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u skladu sa člankom 11. točkom 9. Zakona o porezu na promet nekretnina, a nije podnio prijedlog za obnovu postupka nakon raskida tog ugovora, a ne može ostvariti pravo na porezno oslobođenje u odnosu na novu kupoprodaju.