Izbor iz sadržaja

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

18.04.2017 07:30 Predmet spora jest nenovčani zahtjev tužitelja za utvrđenje ništavosti ugovora o doživotnom uzdržavanju, zahtjev za utvrđenje nevaljanosti uknjižbe prava vlasništva na ime tuženice na predmetnim nekretninama, zahtjev za uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja kakvo je ono bilo prije prijenosa vlasništva na tuženicu te zahtjev tužitelja za utvrđenje da nekretnine pobliže navedene u točki III. prvostupanjske presude spadaju u ostavinsku imovinu iza pok. M. K.