Izbor iz sadržaja

Rješenje o dosudi nekretnine

10.04.2017 07:30 Činjenica što je nekretnina prodana u ovršnom postupku radi namirenja tuženikovih dugovanja prema trećim osobama ne oslobađa tuženika njegove obveze da tužitelju podmiri neplaćenu kupovninu za tu istu nekretninu temeljem ranije sklopljenog ugovora o kupoprodaji.