Izbor iz sadržaja

Uknjižba prava vlasništva

07.04.2017 07:30 Potvrda o izvršenom nalogu za nacionalna plaćanja u kunama određene banke dovoljan je dokaz da je izvršena isplata kupoprodajne cijene temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnina s time da takva potvrda ne mora biti u formi javne ili javno ovjerovljene isprave.