Izbor iz sadržaja

Bračna stečevina

05.04.2017 07:30 Ako je jedan bračni drug prije početka bračne zajednice bio vlasnik određene nekretnine, a nakon sklapanja braka bračni drugovi su ulagali sredstva iz bračne stečevine u tu nekretninu i povećali njezinu vrijednost, tada drugom bračnom drugu pripada pravo na stvarnopravni zahtjev samo ako je ulaganjima bitno izmijenjen identitet nekretnine.