Izbor iz sadržaja

Punomoć za zastupanje

21.03.2017 07:30 Kada stranku kao punomoćnik zastupa srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug, tada nije potrebno da je punomoć ovjerena po javnom bilježniku, osim ako sud posumnja u istinitost priložene pisane punomoći.