Izbor iz sadržaja

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

17.03.2017 07:30 Ugovor o doživotnom uzdržavanju je strogo formalan ugovor i za njegovu valjanost je nužno da je sastavljen u pisanom obliku i da je ovjeren od suca nadležnog suda ili da je potvrđen (solemniziran) od strane javnog bilježnika ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta