Izbor iz sadržaja

Proglašenje ovrhe nedopuštenom

15.03.2017 07:30 Sud nije ovlašten uputiti ovršenika da pokrene parnicu radi proglašenja  ovrhe nedopuštenom ako ovršenik tvrdi da je ovršna isprava ništetna. Ako ovršenik smatra da je ovršna javnobilježnička isprava ništava iz razloga jer isprava predstavlja prividni (simulirani) ugovor, tada je ovršenik (kao tužitelj) ovlašten dokazati svoje tvrdnje u svezi ništavosti sporne isprave u posebnoj parnici, ali ne i u parnici na koju je upućen radi utvrđenja da ovrha nije dopuštena.