Izbor iz sadržaja

Sukob stvarne nadležnosti

02.03.2017 07:30 Predmet spora je naplata po neplaćenim računima. Trgovački sud u Zagrebu izazvao je sukob nadležnosti, uz obrazloženje da javni bilježnici, u smislu čl. 1. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima ne obavljaju gospodarsku djelatnost, niti se u skladu s čl. 1. st. 2. ZTD smatraju trgovcima, te da stoga nisu ispunjene pretpostavke za nadležnost trgovačkog suda prema odredbi čl. 34.b t. 1. ZPP., već da je za postupanje nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.