Izbor iz sadržaja

Prijenos poslovnog udjela

28.02.2017 07:30 Odredbom čl. 412. st. 3. ZTD-a propisano je da je za prijenos poslovnog udjela potreban ugovor sklopljen u obliku javnobilježničkog  akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Takav ugovor potreban je i za preuzimanje obveze da će se prenijeti poslovni udjel, time da za prijenos poslovnog udjela nije potrebna promjena društvenog ugovora.