Izbor iz sadržaja

Pobijanje izjave o ustupu nasljednog dijela

16.02.2017 07:30 Ustup nasljednog dijela drugom sunasljedniku dvostrani je pravni posao koji proizvodi pravne učinke tek prihvatom ustupljenog nasljednog dijela, pa stoga rok (objektivni od tri godine) čijim istekom prestaje pravo tražiti poništenje nasljedne izjave zbog zablude teče od poduzete radnje kojom sunasljednik iskazuje volju o prihvatu ponude - ustupljenog nasljednog dijela, i prekida se tek podnošenjem tužbe za poništenje a ne isticanjem prigovora u ostavinskom postupku niti donošenjem rješenja ostavinskog suda o upućivanju na parnicu.