Izbor iz sadržaja

Porez na promet nekretnina

10.02.2017 07:30 Građanin mora dokazati da je sklopio ugovor o najmu da bi ga se kao zaštićenog najmoprimca moglo osloboditi na temelju članka 11. točke 5. Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“ 69/97., 26/00. i 153/02.).