Izbor iz sadržaja

Suvlasništvo

03.02.2017 07:30 Ako je faktički izvršena dioba nekretnine na način da svaki od suvlasnika posjeduje točno određeni realni dio nekretnine, tada ne egzistira suvlasnička zajednica bez obzira što u zemljišnoj knjizi nije izvršena parcelacija već je upisano suvlasništvo, jer vlasnik određenog realnog dijela ne može istovremeno biti i suvlasnik idealnog dijela cijele nekretnine.