Izbor iz sadržaja

Bračna stečevina

27.01.2017 07:30 Ako je jedan bračni drug nakon prekida izvanbračne zajednice nastavio s otplatom kredita čija su sredstva tijekom trajanja izvanbračne zajednice utrošena za tekuće potrebe i kupnju pokretnina u kojima je utvrđeno suvlasništvo stranaka u jednakim dijelovima, tada on ima pravo od bivšeg izvanbračnog druga tražiti da mu naknadi ½ dijela novčanih iznosa isplaćenih u razdoblju od faktičnog prestanka izvanbračne zajednice do konačne otplate.