Izbor iz sadržaja

Zakonska obveza plaćanja RTV pristojbe

23.01.2017 07:30 Korisnik prijamnika nije dužan ovjeriti potpis kod javnog bilježnika prilikom odjave prijamnika.