Izbor iz sadržaja

Zastara

13.01.2017 07:30 Priznanje zastarjelog duga isplatom glavničnog iznosa ne znači ujedno i priznanje obveze plaćanja zastarjele sporedne tražbine - zatezne kamate.