Izbor iz sadržaja

Stavljanje javnobilježničke isprave izvan snage

11.01.2017 07:30 Predmet spora je utvrđenje ništetnosti dvaju ugovora o kreditu kojeg je tužitelj zaključio sa tuženikom, brisanje upisanih tereta na nekretnini tužitelja temeljem navedenih kredita u zemljišnoj knjizi i stavljanje izvan snage javnobilježničke isprave i ugovora o jednokratnom kreditu.