Izbor iz sadržaja

Zadužnica

05.12.2016 07:30 Ovjerena preslika zadužnice kod javnog bilježnika, nema svojstvo ovršne isprave podobne za ovrhu.