Izbor iz sadržaja

Računanje rokova

02.12.2016 07:30 Kod računanja rokova bitno je voditi računa pada li zadnji dan roka u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad javnopravno tijelo ne radi, jer tada rok istječe tek prvog sljedećega radnog dana.